Zwroty

Zwroty

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane drogą mailową na sklep@nocerosport.pl lub pocztą na adres Sklepu).

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na własny koszt. Po otrzymaniu przez Sklep towaru, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru w ciągu 7 dni roboczych.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru i stwierdzenia braku wad/uszkodzeń powstałych ze strony Klienta, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Sklep zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty przesyłki – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, oferowany przez nas sposób.

7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy, jeśli towar był nieprefabrykowany i wyprodukowany według specyfikacji Klienta.

Shopping Cart
Scroll to Top